Логотип для українського відкритого
об'єднання людей з метою обміну насінням

Logo for the Ukrainian open association
that allows its members to exchange seeds

Скупчення пророслого насіння - джерело
органічного життя.Насіння різне за кольором,
як коштовне каміння - його цінність
в його різноманітності.

 

Cluster of sprouted seeds is a source of
organic life. Seeds vary in color as gems do.
Their value is in their diversity.