Логотип-ілюстрація для психологічного
тренінгу для малюків у Харкові

The logo-illustration for psychological
training for children in Kharkiv