Логотип для інтернет-магазину
продуктів здорового харчування в Україні

Logo design for an on-line store
of healthy food in Ukraine

Логотип представляє собою симетричну
композицію, натхненням до якої стали
образи античності, як епохи що асоціюється
з вічним життям та вічною класикою.

Logo has a symmetrical composition,
the inspiration for which were the images
of antiquity, as an epoch that is associated
with eternal life and eternal classics.