Логотип для швецької організації, яка має на меті раціональне ставлення

до сировини та продуктів харчування. Food guardian – захисник їжі.

 

Logo design for the Swedish organization that aims at
rational attitude to food products.